HKÜ
19 Şubat 2020

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK İHTİYACINI GÜNEŞTEN KARŞILIYOR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), kendi elektriğini yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanarak güneşten elde ediyor.
AKILLI, YEŞİL VE SIFIR EMİSYONLU KAMPÜS
Teknoloji üretimi, edinimi ve kullanımı dâhil olmak üzere birçok alanda yeni projeler üreten Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi bina çatısında ve HKÜ arazisinde 1.2MW kurulu gücünde, fotovoltaik teknolojiyi kullanan güneş enerji santrali bulunuyor. Santralin ürettiği enerji öncelikle öz tüketimde kullanılıyor. Santralin durumu ve üretim değerleri ise internet üzerinden anlık takip edilebilirken, her ay KALİTTO (Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından da rapor ediliyor. Bu bağlamda yılda 45.000 ağaç kadar CO2 emisyonu azaltılabiliyor. HKÜ bu tür çalışmalarıyla akıllı, yeşil ve sıfır emisyonlu üniversite hedefleri ile çalışmalarını sürdürüyor.