Telif Hakları ve Kullanım Koşulları

Kurumumuza sunmuş olduğunuz bilgilerin gizliliği,korunması ve ilgili diğer hususlar için benimsenen Gizlilik ve Kullanım Koşulları bu sayfada belirtilmiştir.

TELİF HAKLARI

Bu internet sitesinin (‘İnternet Sitesi’) tasarım ve içeriği Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından oluşturulmuş olup, site 05.03.2020 tarihinden itibaren yayındadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca İnternet Sitesinin tasarım ve tüm içeriği ‘eser’ olarak nitelendirilmekte olup, bu eserin mülkiyet hakkı ile mali, yararlanma, kullandırma ve devir hakları dahil tüm tasarruf hakları Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye aittir. Bu hakların ihlali halinde Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin tüm yasal başvuru hakları saklıdır.

KULLANIM KOŞULLARI

Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. internet sitesinin kullanım koşulları aşağıdaki gibi olup, kullanıcı işbu internet sitesine girerek, internet sitesinde dolaşarak ve / veya internet sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder.
Bu internet sitesi bilgilendirme amacıyla, iyi niyetle hazırlanmış olup, Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ın İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği veya güncelliği anlamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet sitesinde veya bu siteden bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler bu bilgileri kullananlara ait olup, internet sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kullanıcılar internet sitesindeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Yukarıda sayılan unsurların Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.
Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. internet sitesinde bilgi sağlamak suretiyle kullanıcıya hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz.
Bu internet sitesinin tasarımı, içeriği, görselleri ve indirilebilir belgelerin telif hakkı Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’a ait olup, tüm hakları saklıdır. Bu nedenle, kullanıcı, işbu web sitesini ziyareti boyunca geçerli tüm telif yasalarına uygun hareket etmek zorundadır.
Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ın, işbu web sitesinde kullanıcının erişimine imkân verdiği linkler üzerinden erişilen üçüncü taraf sitelerinin ve onların linklerinin içeriğinden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yine, Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin internet sitesinin kullanımı sırasında bulaşabilecek virüslerden, solucanlardan, truva atlarından (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğeler nedeniyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Virüsler, solucan, truva atları (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelere karşı gerekli tedbirleri almak tamamıyla Kullanıcının sorumluluğundadır.
Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş., işbu bildirimi güncellemek suretiyle işbu şartları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. herhangi bir güncelleme veya değiştirme öncesinde internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekle yükümlü olmayıp, kullanıcı tarafından internet sitesini kullanmak bu türden değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir.
Kullanıcı, internet sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım kullanamaz ve Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin veya kiralanan sunucunun teknik altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapamaz.
Kalyon İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş., işbu internet sitesinin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, işbu internet sitesinin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez.
İnternet sitesinin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul / Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.