Mustafa Kavsar Baba Camii

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, 232 ADA, 9-10-11-12 PARSELDE YER ALAN MUSTAFA KAVSAR BABA CAMİİ’NİN YENİLEME ÇALIŞMASI

Kısa Tarihçe:

Mustafa Kavsar Baba Camii, kare planlı düz çatılı küçük bir camiidir. Köşedeki Kâtip Mustafa Çeşmesi’nden biraz içeridedir.

Tek minareli ve tek şerefeli olan bu camii, Kavsara Mustafa Efendi Camii olarak da bilinmektedir.

Sepetçiler Şeyhi Mustafa Dede tarafından 1650’li yıllarda yaptırılan camii inşasından 58-60 yıl sonra torunu tarafından 1125 (1713) senesinde tamir edilmiştir.

Zamanla harap olan mabet, yapımından yaklaşık 200 yıl sonra, Sultan Abdülmecit’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan (öl. 1853) tarafından 1257 (1841) tarihinde ihya edilmiştir. Bunu belirten altı satır halinde hazırlanmış olan kitabe camiinin kapısı üzerinde iken, günümüzde kitabe minare kaidesi üzerindedir. Kitabe yazarı Şair Şeyh Muhtar Efendi’dir.

Mustafa Kavsar Baba Camii 1930 tarihlerinde yıkıldığında, günümüze sadece iki özgün eser kalmıştır. Bunlar; 3-4 parçaya ayrılan büyük kitabesi ve ayrıca mihrap üzerinde bulunan ayet kitabesidir.

1930 yılında yıkılan Mustafa Kavsar Baba Camii’sinden günümüze sadece 3-4 parçaya ayrılan büyük kitabe ile mihrap üzerinde bulunan ayet kitabesi kalmıştır.

Mihrap ayeti kitabesi günümüzde minber üzerinde bulunmaktadır.
“Külle ma dehale aleyha Zekeriyye’l-mihrab” Bu yazı, Hattat Abdullatif Efendi tarafından hazırlanmıştır.

1998 yılında ise camii bugünkü şekliyle betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir.

Türbe, Çavuşdere Caddesi ile Kartal Baba Caddesi’nin birleştiği yerde ve bugün mevcut olmayan Kavsara Tekkesi Mescidi’nin sol tarafındadır.

Türbede, sepet yaptığı için kavsara lakabı ile anılan Mustafa Baba defnedilmiştir. Kendisinin “Bin hem altmış yedide (1656-57)” vefat ettiğini bugün mevcut olmayan fakat Hadika’da yazılı bulunan bir levhadan öğreniyoruz.

Dikdörtgen şeklindeki beton türbenin caddeye bakan, parmaklıklı bir hacet penceresi, yan taraftaki küçük avluya açılan kapısı vardır. Hiçbir yerinde kitabe yoktur.

** Bu bilgiler “Tarihi Eserleriyle Üsküdar” ve “Yüzyıllar Boyunca Üsküdar” kitaplarından derlenmiştir. Mustafa Kavsar Baba Camii’nin mevcut durum ve kullanımları ile görülen gerek işlevsel gerek fiziksel ve estetik problemleri günümüz koşullarına uygun şekilde çözmeye yönelik olarak Üsküdar Belediyesi tarafından yenilenme kararı alınmış ve yenileme çalışması Kalyon Vakfı tarafından üstlenilmiştir.