Projeler

Enerji

Temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılma hedefiyle güneş ve rüzgar enerjisine yoğunlaşan Kalyon Enerji'nin sürdürülebilir enerji yatırımları devam ediyor.
Kalyon Enerji, Türkiye ve dünyada her yıl istikrarla artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji ihtiyacını sağlamak vizyonuyla enerji yatırımlarına yönelmesi sonucu kurulmuştur.
Bu doğrultuda temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, tüm enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek şekilde ulaşılabilir kılmak için AR-GE ve inovasyon çalışmalarına ağırlık veren Kalyon Enerji, enerji sektöründeki yatırımlarını Gaz, Hidroelektrik, Termik olmak üzere Güneş Enerjisi (GES) ve (RES) Rüzgar Enerjisi üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Projeler

YEKA GÜNEŞ

Güneş

Rüzgar

YEKA RÜZGAR

KÜRTÜN HES

Su

Su

TORUL HES

ORDU HES

Su

Su

DOĞANKENT

KALEN VE AKSU HES

Su

Gaz Tesisi

ETKİ LİMAN GAZLAŞTIRMA TESİSİ