Vaniköy Camii

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, 179 PAFTA, 927 ADA, 27 PARSELDE YER ALAN VANİKÖY CAMİ’NİN RESTORASYONU

Kısa Tarihçe: Vaniköy Cami, 17. yüzyılda, Sultan IV. Mehmed döneminde Vâni Mehmed Efendi tarafından H.1076 (1665-66) yılında yaptırılmıştır. Sultan I. Mahmud döneminde (1730-1754) hünkâr mahfili ilave edilen caminin, Sadrazam Divittar Mehmed Paşa tarafından H.1166 (1752-53) yılında ve 19. yüzyılda onarımı yapılmıştır.

Yangın Sonrası Vaniköy Camii:

15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda Vaniköy Camii büyük oranda tahrip olmuş, caminin ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış, hünkâr kasrının iç mekanları da kullanılamaz hale gelmiştir.

Yangından geriye; kagir olarak inşa edilmiş minare, kagir duvarlar ve yapı detayına örnek teşkil edebilecek çok az miktarda ahşap eleman kalmıştır.

Vaniköy Cami’nin restorasyonu, yangın sonrası geriye kalan özgün detayları da dikkate alınarak Kalyon Vakfı tarafından aslına uygun olarak yapılmaktadır.