TANAP 4

TANAP, 1.850 km uzunluğu, 56” ve 48” çapıyla Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun ve en büyük çaplı doğalgaz boru hattıdır. TANAP Lot 4 projesi kapsamında; Eskişehir’den başlayıp Yunanistan sınırına kadar uzanan 459 km ve 48”lik doğalgaz boru hattı inşaatı ve bu kapsamdaki 4 PIG istasyonunun yanı sıra 10 adet blok vana istasyonu inşa edilmiştir.
Önceki Proje