TANAP 4

TANAP, 1850 km uzunluğu, 56” ve 48” çapıyla Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun ve en büyük çaplı doğal gaz boru hattıdır. Tanap Lot 4 projesi kapsamında;Eskişehir’den başlayıp Yunanistan sınırına kadar uzanan 459 km ve 48”lik Doğalgaz boru hattı inşaatı ve bu kapsamdaki 4 PIG istasyonunun yanı sıra 10 adet blok vana istasyonu inşa edilmiştir.
Önceki Proje