Çevre Projesi

Projenin amacı, çevre bilincinin kazanılması ve duyarlılığın oluşturulması amacıyla öğrenciler, veliler ve ilgili kurumlar arasında dayanışma sağlamak ve farkındalık oluşturmaktır.
"Sıfır atık" sloganıyla yola çıkan ve sürdürülebilir çevre politikası ile çevreye duyarlılık ilkesini benimseyen Kalyon; gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak adına "evde ve okulda her yerde çevre" projesini hayata geçirmiştir. Bu proje ile; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine interaktif çevre eğitimi ve  etkileşimli geri dönüşüm deneyimi yaşatmak hedeflenmiştir. Projenin amacı, çevre bilincinin kazanılması ve duyarlılığın oluşturulması amacıyla öğrenciler, veliler ve ilgili kurumlar arasında dayanışma sağlamak ve farkındalık oluşturmaktır.