Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Bugüne kadar yaklaşık 15.000 öğrenciyi mezun eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi, mezun istihdamı oranında ülkemizde ilk 10’da yer almaktadır.
Gaziantep’te tarihi İpek Yolu üzerinde 2008 yılında kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, bölgenin ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. Güçlü akademik kadrosu ile öncü bilimsel çalışmalar yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi; bilgi çağının gereklerine göre donatılmış bina ve derslikleri, geniş yayın ve kitap ağına sahip araştırmayı teşvik eden kütüphanesi, uygulama laboratuvarları ve klinik deneyimleri ile mesleki donanım sağlayarak; öğrencilerini modern kampüs ortamında geleceğe hazırlamaktadır.
Bugüne kadar yaklaşık 15.000 öğrenciyi mezun eden ve mezun istihdamı oranında ülkemizde ilk 10’da yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi; Silikon Vadisi Kuluçka Merkezi, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Akıllı Referans Bina İnovasyon Merkezi (ARBİM), Kalyoncu İnovasyon Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ve Teknokent’i ile Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa etmeyi hedeflemektedir.
Merhum Hasan Kalyoncu’nun ‘’Hayatta yapılacak en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılacak en iyi yatırım ise eğitimdir.’’ vizyonu ile faaliyete geçen Hasan Kalyoncu Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde vakıf üniversiteleri arasında ilk 10, doluluk oranında ise ilk 9 üniversite içinde yer almaktadır. Üniversite yaklaşık 4.500 öğrenci burslu eğitim görmektedir.

www.hku.edu.tr

KALYON GARAJ PROTOTİPLEME VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Program kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi yürütücülüğünde uygulanan projede Kalyon Garaj, deneyimli uzmanları ve güçlü atölye altyapısı ile fikirlerini ürüne dönüştürüp ticarileştirmeyi amaçlayan tüm girişimcilere proje danışmanlığı, AR-GE atölyesi ve prototipleme hizmetleri, fikri sınai mülkiyet hakları danışmanlığı, mentörlük ve girişim hızlandırma gibi hizmetler sunmaktadır.

AKILLI, YEŞİL, ‘‘0’’ EMİSYONLU ÇEVRECİ ÜNİVERSİTE

Türkiye’de yenilenebilir enerji üreten ilk üniversite olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi; kendi elektriğini güneşten elde ediyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi arazisinde kurulu 1MW gücünde ve fotovoltaik teknolojiyi kullanan güneş enerji santrali bulunuyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi yenilenebilir enerjiyi kullanarak doğaya zarar vermeden, gelecek nesillere nasıl daha iyi bir dünya bırakabiliriz düşüncesiyle hareket etmektedir.

SİLİKON VADİSİ KULUÇKA MERKEZİ

AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin, ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın artırılması gibi önemli gelişmeler için; ‘’Uluslararası Kuluçka Merkezi Projesi’’ ile Amerika’daki Silikon Vadisi’nde yüksek teknoloji üretiliyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi; hem öğrencilerine hem de öğretim elemanlarına kuluçka merkezinde şirket kurma imkânı sağlıyor.

ARBİM

Endüstri 4.0 yolunda önemli çalışmalara imza atan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde; akıllı sistemlerin entegre edildiği, işletme maliyetlerini enerji verimliliği ile optimize eden, bilişim teknolojilerini kullanarak uzaktan izlenip yönetilebilen (Akıllı Referans Bina ve İnovasyon Merkezi) ARBİM bulunmaktadır.