Projeler

Enerji

Temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılma hedefiyle sürdürülebilir enerji yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji ihtiyacını sağlamak vizyonuyla enerji yatırımlarına yönelerek temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, tüm enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek şekilde ulaşılabilir kılmak için AR-GE ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vererek, enerji sektöründeki yatırımlarımızı Gaz, Hidroelektrik, özellikle Güneş Enerjisi (GES) ve (RES) Rüzgar Enerjisi üzerinde yoğunlaştırdık.


kalyonenerji.com

Projeler

GES Projeleri

RES Projeleri

HES Projeleri

Gazlaştırma Tesisi Projeleri