Kalite Politikamız

Kalyon Holding, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu sürekli ve etkin kalite yaklaşımını, bütün iş süreçlerinde uygulamaktadır.
Müşterileri,çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları ile birlikte yürüttüğü faaliyetlerde ürün ve hizmet kalitesinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için;
Müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini kalıcı olarak karşılayan hizmetler sayesinde sürdürülebilir ve kârlı bir büyümeyi gerçekleştirmeyi,
Üstlenmiş olduğu tüm işleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği, çevre ve kalite kriterlerine uygun olarak gerçekleştirmeyi,
Faaliyet yürütülen tüm sektörlerde, yenilikçi ve öncü olmak adına ileri teknolojileri öğrenmeyi, geliştirmeyi, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmeyi,
Müşterileri,alt yüklenicileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu iş birlikleri kurarak rekabet kapasitesini artırmayı,
Hedeflerin,yönetim sistemlerinin yayınlanmasını ve çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamayı,
Kalite yönetim sistemi performansını, sürekli gelişim odaklı bir anlayışla gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi,
Çalışanların yetkinliklerini mesleki eğitim programları ile artırarak üretilen hizmetlerin daha verimli yapılmasını sağlamayı,
Stratejik kalite yönetimi ilkeleri olarak belirlemekte ve bu ilkeleri tüm faaliyetleri kapsamında uygulamayı taahhüt etmektedir.