Sağlık Emniyet ve Çevre (SEÇ) Politikamız

Kalyon Holding, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerinde uygulamaktadır.
Holding; müşterilerine, çalışanlarına, alt yüklenicilere, tedarikçilere, diğer üçüncü taraflara, fiziki varlıklara ve çevreye gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için;
SEÇ Mevzuatı ve SEÇ Müşteri Şartnameleri’ne uymayı,
Sıfır kaza kültürünü tüm çalışanlarda yaygınlaştırmayı,
Çalışanların SEÇ bilincini, uygulamalara katılımını, eğitim programları ve ödüllendirmeyle arttırmayı,
Tüm faaliyetlerinde SEÇ risk ve tehlikelerini değerlendirmeyi, SEÇ tehlike ve risklerinin bertaraf veya minimize edilmesi için gerekli önlemleri almayı,
Kaza ve olayları raporlamayı, nedenlerini araştırmayı,
SEÇ Yönetim Sistemi’nin performansını gözden geçirerek sürekli olarak iyileştirmeyi ve sonuçlarını ilgili taraflara raporlamayı,
SEÇ alanındaki en iyi uygulamaları Kalyon Grup SEÇ Yönetim Sistemi’ne entegre etmeyi,
Çevreye zarar verebilecek olumsuz potansiyel etkileri önlemeyi,
Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmayı,
Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri, yerel topluluklarla etkin ilişkiler kurarak asgari düzeye indirmeyi,
Stratejik SEÇ ilkeleri olarak belirlemekte ve bu ilkeleri tüm faaliyetleri kapsamında uygulamayı taahhüt etmektedir.