Arrow
Karapınar GES Kalyon Holding Beyaz Logo Gökyüzü Toprak

KALYON KARAPINAR GES
Dünya ile Diyalog

Play ButtonGüneş Enerjisi

Türkiye'nin Güneş Enerjisi Vizyonuna Adanmış Dev Projesi

Türkiye’nin en verimsiz mera arazisinde yer alan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 1.350 MWp kurulu gücüyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyük güneş santrallerinden biri olarak enerji sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyor.

Bu devasa proje, 20 milyon metrekarelik alanda, yani tam 2600 futbol sahası büyüklüğünde bir arazi üzerine kurularak Türkiye’nin enerji sektöründe bir dönüm noktası oluşturuyor.

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali sadece boyutuyla değil, aynı zamanda sağladığı etkiyle de sınırları aşıyor. Her yıl 2 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak, sürdürülebilir enerji alanında çığır açıyor. Her yıl 1.7 milyon ton karbon emisyonu salımının önüne geçerek, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları kapsamında gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma misyonunu üstleniyor.

Öne Çıkan Özellikler

1.350 MWP Kurulu Güç
Kurulu Güç
Kalyon Karapınar GES
3 Milyar KWH Elektirik Üretimi
Yıllık Elektrik Üretimi
Kalyon Karapınar GES
20 Milyon Metrekare Toplam AlanKalyon Karapınar GES
Panel Sayısı
20 Milyon Metrekare Toplam AlanKalyon Karapınar GES
Doğu/batı eksenli tek eksenli tracker
3 Milyar KWH Elektirik Üretimi
Oranı
Kalyon Karapınar GES
20 Milyon Metrekare Karbon emisyonunun Önüne Geçiliyor
Arazi Alanı
Kalyon Karapınar GES
Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisi

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yenilikçi Teknoloji

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin kalbinde, ileri teknoloji ve yaratıcılığın birleştiği bir simge bulunmaktadır. Kullanılan paneller, inverterler, trafolar, kablolar ve kontrol sistemi dahil olmak üzere birçok bileşen yerli üretimden oluşuyor. Bu sayede proje, Türkiye'nin milli ekonomiye katkısında önemli bir rol oynuyor. Güneş panelleri, doğu/batı eksenli, tek eksenli tracker sistemi ile güneş ışınlarından %15 daha fazla verimlilik elde ediyor. Bu paneller dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV'de titizlikle üretiliyor, bu sayede yenilik ve verimliliğe olan bağlılığımızı sergiliyor.
Çevreye Katkı ve Sürdürülebilirlik

Çevreye Katkı ve Sürdürülebilirlik

Kalyon Karapınar GES, yılda 1,7 milyon ton karbon denkleştirme sağlayarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Vasıfsız bir araziyi ekonomiye kazandırarak, bölgenin ekolojik dengesine de olumlu bir etki sağlamaktadır.
Ekonomik Katkı ve Bölgesel Kalkınma

Ekonomik Katkı ve Bölgesel Kalkınma

Kalyon Karapınar GES, 2 milyon nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayarak temiz ve güvenilir enerji üretimine katkı sağlamaktadır.  Bölgedeki kalkınma çalışmalarına; binlerce kişiye istihdam sağlayarak, yine bu bölgedeki okullara burs ve eğitim desteği vererek ve yerli üretimi teşvik ederek Türkiye ekonomisine önemli bir kilometre taşı olmaktadır.
Güneş Enerjisi

Zorlu Doğa Şartlarında Sürdürülebilir Mimari

Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali, teknik ve çevresel açısının yanı sıra, mimari açıdan da oldukça dikkat çeken bir yapıya ev sahipliği yapmaktadır.  Bu dev projede, sadece işlevsellik değil, aynı zamanda mimarinin estetikliğine de önem verilmiştir. Kurak bir coğrafyada ışıl ışıl parlayan, adeta bir “vaha” gibi bir yapıyla ortaya çıkmaktadır. Çevreye duyarlı mimarisi ile birçok ödüle layık görülmüştür.

Toprak ile Diyalog

Karapınar'ın tipik kara iklimde yer alması ve Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden biri olması, bina için benzersiz bir enerji potansiyeli sunarken tarıma elverişsiz hale gelmiş topraklar üzerinde bir enerji alanı oluşturur. Kalyon Enerji, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini kurarak bu potansiyeli değerlendiriyor. Santral, çölün zorlu coğrafyasında yeni enerji teknolojilerini temsil eden bir arayüz sunar.

SCADA binası, güneş panellerinin oluşturduğu yeni bir zemin kotu üzerine kurulmuştur. Bu sayede bina, arazinin doğal eğimine uyum sağlamakta ve toprakla yakın bir bağlantı kurmaktadır. Binanın cephelerinde kullanılan taş kaplama da bu bağlantıyı pekiştirir. Taş kaplama, binanın toprakla bütünleştiğini ve doğanın bir parçası olduğunu vurgular.

Gökyüzü ile Diyalog

Bina, coğrafyanın ve gökyüzünün bir parçası olarak tasarlandı. Bu tasarım binaya modern ve zarif bir görünüm kazandırmaktadır. SCADA binasının cepheleri, güneş ışığını yansıtacak şekilde yapıldı. Yüksek yansıtma seviyeleri ve ikinci bir cephe çevreyle bütünleşirken, iç mekânda optimum ısı sağlamaktadır. Cephe tasarımı, çevresel faktörleri dikkate alarak tekrarlanmayan, benzersiz bir desen oluşturmakta ve gün boyunca farklı aydınlatma koşullarında pasif kinetik deneyim yaşatmaktadır.

Binanın silüeti, arazinin doğal yapısına ve ufuk çizgisine uyumlu olacak şekilde tasarlandı ve bu sayede bina, çevreye uyum sağlamakta ve bölgenin doğal güzelliğini bozmamaktadır.

SCADA Merkezi

SCADA merkezi ise santralin tüm sistemlerini kontrol ve izlemek için kullanılan bir yapıdır.  SCADA binasının mimarisi, toprakla ve gökyüzüyle kurduğu diyalog aracılığıyla, insanoğlunun doğayla olan ilişkisine dair felsefi bir bakış açısı sunmaktadır. Sınırların bulanıklaştığı fuaye alanı, merkezdeki yeşil avlu ile kurak bölgenin dokusuyla kontrast oluştururken sürdürülebilir bir mikro iklim oluşturur. Bu bina, doğanın bir parçası olduğumuzu ve doğayla uyum içinde yaşamamız gerektiğini hatırlatmaktadır.

Binanın inşası sırasında çevre dostu ve sürdürülebilir malzemeler kullanıldı ve bu sayede binanın çevresel etkisi en aza indirildi.

Güneş Enerjisi Santrali Proje alanı, yılın bazı dönemlerinde yüzey suyu ile örtülü olması ve tuzluluk oranının fazla olması dolayısıyla Türkiye’nin en vasıfsız merası olarak ilan edilmiştir.

Karapınar GES SCADA Binası Merkezi
Karapınar GES SCADA Binası Merkezi

Ancak, tesisin kurulumunun tamamlanması ile beraber, toprak verimliliğinde ve biyolojik çeşitlilikte artış gözlemlendi. Güneş panelleri toprağın, gölgelenme süresini ve su tutma kapasitesini artırarak ve sıcaklık kontrolü sağlayarak mikro iklim oluşmasını sağladı. Bu durum biyolojik çeşitliliğin artmasının önünü açtı.


Santral, ülkemiz adına bir ilke imza atılarak bölgede bulunan küçükbaş hayvan çiftliklerinin kullanımına açıldı. “Otlatma Pilot Uygulaması” kapsamında Karapınar GES sahasında ilk otlatma denemesi 10.08.2023 tarihinde yaklaşık 70 koyunluk bir sürü ile yapıldı ve aynı yıl bu deneme çalışmaları 600 koyuna kadar ulaştı. Koyun sürülerinin GES sahasını kullanması, çiftçilerin sürülerini beslemek için yem masraflarının azalmasını sağladı.


Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bu pilot uygulamaların ardından, yeni otlatma dönemi ile birlikte sahayı kullanan hayvan sayısı 1.300’e kadar ulaşmış durumdır. Amacımız, santral sahalarımızda temiz enerjiyi üretirken, alanın ekosistem değerleri ve işlevlerini korumak ve sürdürülebilir bir otlatma yönetimini yerleştirmektir.

Kalyon Enerji CEO’su DR. MURTAZA ATA

Kalyon Enerji CEO’sundan Mesaj

“Kalyon Enerji olarak; millî bir sorumluluk bilinciyle, ülkemizin yenilebilir enerji alanında gerekli atılımları yapması yönünde hükümetimizin oluşturduğu politikalara katkı sunmak üzere dev projeler hayata geçiriyoruz. Konya’da kurulan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali de bunlardan biri. Proje ile yıllık 1.7 milyon ton karbon emisyonunu önlemiş olacağız. Bu da hem Kalyon Enerji olarak bizim hem de ülkemizin hızla yol alan yenilebilir enerji sektörü için mutluluk ve gurur verici.”
DR. MURTAZA ATACEO - Kalyon Enerji

Daha fazla bilgi için...

Diğer GES projeleri
Diğer GES projeleri
Detaylı Bilgi
Tüm Enerji Faaliyetleri
Tüm Enerji Faaliyetleri
Detaylı Bilgi
Kalyon Enerji
Kalyon Enerji
Detaylı Bilgi