Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Kalyon Holding, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerinde uygulamaktadır.
Kalyon Holding çalıştığı müşterileri, çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları ile birlikte yaptığı işlerde ürün kalitesinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri; faaliyetleri esnasında, müşterilerin, çalışanların, taşeronların, tedarikçilerin ve diğer üçüncü tarafların sağlığına, mülküne ve çevreye gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için:
Müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini kalıcı olarak karşılayan hizmetler sayesinde sürdürülebilir ve karlı bir büyümeyi gerçekleştirmeyi,
Amacına uygun yapı, ürün ve hizmetleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği, çevre ve kalite kriterlerine uygun olarak teslim etmeyi,
Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak adına en ileri teknolojileri öğrenmeyi, uygulamayı, geliştirmeyi; bilgi birikimi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmeyi,
Müşterileri, alt yüklenicileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu iş birlikleri kurarak firmanın rekabet kapasitesini artırmayı,
Hedeflerin, entegre yönetim sistemlerinin ve kontrollerin şeffaf bir şekilde yayınlanması ve çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamayı,
Entegre Yönetim Sistemi Performansı’nı, sürekli gelişim odaklı bir anlayışla, gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi,
Çalışanların yetkinliklerini mesleki eğitim programları ile artırarak, işlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamayı,
SEÇ Mevzuatı ile SEÇ Müşteri Şartnameleri’ne riayet etmeyi,
Faaliyetlerinin SEÇ risklerini ve tehlikelerini değerlendirmeyi ve bu SEÇ tehlikeleri ile risklerinin bertaraf veya minimize edilmesi için gerekli önlemleri almayı,
Kazaları ve olayları raporlamak ve nedenlerini araştırmayı,
Trafik ve yol güvenliği kriterlerine riayet etmeyi,
SEÇ Anahtar Performans Göstergeleri’ni ilgili taraflara raporlamayı,
SEÇ bilincini, etkin iletişim sağlayarak ve eğitim programları uygulayarak ve ödüllendirmeyle artırmayı,
Sıfır kaza kültürünü, tüm çalışanlara aşılamayı,
SEÇ alanındaki en iyi uygulamaları tespit etmek ve Kalyon İnşaat Entegre Yönetim Sistemi’ne entegre etmeyi,
Çevreye zarar verebilecek olumsuz potansiyel etkileri önlemeyi,
Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri, yerel topluluklarla etkin ilişkiler kurarak asgari düzeye indirmeyi taahhüt etmektedir.